کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

همکاری مشترک با مرکز تحقیقات:


گسترش همکاری های فی ما بین کلینیک دکتر مروستی و مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی:

نشست و دیدار رسمی در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ در کلینیک تخصصی دکتر مروستی، جهت گسترش همکاری های بالینی و تحقیقاتی فی ما بین، با حضور جناب آقای دکتر غلامحسین مروستی ریاست محترم کلینیک و جناب آقای دکتر علی اصغر پیوندی (ریاست محترم مرکز) و جناب آقای دکترخوش سیرت (قائم مقام محترم مرکز) و سایر همکاران برگزار گردید. در این نشست ضمن بازدید از مجموعه کلینیک توافقاتی صورت گرفت.
این نشست در حضور مدیر محترم روابط عمومی و فناوری اطلاعات کلینیک دکتر مروستی (آقای مهندس درفشی) و همچنین سرکار خانم شاملو (دبیر شورای مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی د.ش.بهشتی) و سرکار خانم دکتر نیک نظر (هیئت علمی مرکز اختلالات شنوایی د.ش.بهشتی) در کلینیک تخصصی دکتر مروستی برگزار گردید.
یکی از دستاورد های مهم جلسه، شروع همکاری فی ما بین کلینیک تخصصی دکتر مروستی با مرکز تحقیقات و همچنین همکاری اساتید بخش با کلینیک تخصصی دکتر مروستی می باشد.
(روابط عمومی کلینیک دکتر مروستی)

تشکر ویژه از:
ریاست محترم مرکز تحقیقات: جناب آقای دکتر پیوندی
قائم مقام مرکز: جناب آقای دکتر خوش سیرت
هیئت علمی مرکز: سرکارخانم دکتر سمیه نیک نظر
مدیر پژوهشی مرکز: سرکار خانم زهرا شاملو

 

اخبار مشابه :


همکاری مشترک با مرکز تحقیقات

همکاری مشترک با مرکز تحقیقات

دانشگاه شهید بهشتی

مرکز توانبخشی دختران باغ فرشته

مرکز توانبخشی دختران باغ فرشته

گسترش همکاری های فی ما بین

پیام نوروزی سال 1400

پیام نوروزی سال 1400

بیانات ریاست کلینیک

تاسیس کلینیک دکتر مروستی

تاسیس کلینیک دکتر مروستی

هدف از تاسیس کلینیک

مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی

مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی

دانشگاه شهید بهشتی

حضور هئیت عالی رتبه از مجارستان

حضور هئیت عالی رتبه از مجارستان

افتتاح کلینیک دکتر مروستی

مدیران کلینیک و شرکت آرام بنیان

مدیران کلینیک و شرکت آرام بنیان

مراحل ساخت و میزان رشد پروژه

شادروان دکتر احمد علیم مروستی

شادروان دکتر احمد علیم مروستی

اتاق های عمل کلینیک

تبلیغات در جهت توریست سلامت

تبلیغات در جهت توریست سلامت

امضای تفاهم نامه مشترک

تشکر از مدیر IT و روابط عمومی

تشکر از مدیر IT و روابط عمومی

پیام ریاست محترم کلینیک

سفرای محترم وزارت امور خارجه

سفرای محترم وزارت امور خارجه

نشست همکاری و هم اندیشی
کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2020 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  Valid XHTML 1.0 Transitional